אמון הציבור

אמון הציבור

חברת מנועי צמיחה מחויבת לכללי ארגון "אמון הציבור", המבטאים סטנדרטים גבוהים של אמת והגינות בפרסום, גילוי נאות ושקיפות מידע, שירות נאות ואחריות למוצר, הגינות בעריכת חוזים ובקיומם, שמירה על פרטיות וכיבוד החוק.
ארגון אמון הציבור (מלכ"ר-חברה לתועלת הציבור) הוא ארגון חברתי שהוקם במטרה לקדם הגינות בהתנהלותם של עסקים ומוסדות.

לא כל עסק יכול להיות עסק המחויב לכללי אמון הציבור. אך ורק עסקים אשר על פניו נמצאו ע"י הארגון כמי שעומדים בכלליו, רשאים להגיש את מועמדותם לקבלת התו.

בשלב המועמדות נבחנים כל ממשקיו הצרכניים של העסק בהתאם לדרישות הדין וכללי הארגון, והעסק מתחייב לתקן את כל הליקויים אשר אותרו בהליך זה. במידה והליך זה מסתיים בהצלחה, רשאי עסק להתחייב לכללי הארגון. התו עצמו מסמן לללקוחות עם מי כדאי לעשות עסקים. תו אמון הוא הצהרה של העסק כלפי הציבור כי הוא מחויב לכללי ההגינות, האמינות והשקיפות שקבע הארגון, וכי הוא נתון להליך בקרה של הארגון על ממשקיו הצרכניים (בתשלום) וכי הוא מתחייב לתקן ליקויים שיימצאו בהתנהלותו וליישב מחלוקות עובדתיות עם לקוחותיו .

לקוחות אשר טיפול העסק בהם אינו לשביעות רצונם מוזמנים לפנות למוקד התלונות של אמון הציבור.
מידע על אופן הגשת התלונה, על הכללים אליהם התחייבנו וכן מידע נוסף על פעילותו של הארגון ניתן למצוא באתר www.emun.org

אמון הציבור וחברת מנועי צמיחה

חברת מנועי צמיחה פועלת רבות על מנת להגיע להישגים המקנים לה הכרה באמות מידה של הוגנות, שקיפות, אמת בפרסום, מקצועיות ושירות ללא פשרות.
קבלת תו אמון הציבור הנה הוכחה לכך, ובכוונת החברה להפשיך לפעול בדרך זו, תוך בקרה מתמדת והתחייבות לשביעות רצון לקוחותיה.
פעילות החברה, המתמקדת בשירותי מיקור חוץ בתחומי הייעוץ העסקי והארגוני, מוענקים ללקוחותיה בסטנדרטים גבוהים ביותר, במקצועיות וביסודיות, תוך מתן פתרון כולל ותפור למידותיו של כל ארגון ועסק. אנו נמשיך לפעול כפי שפעלנו עד היום ולעמוד בסטנדרטים אלה, המקנים ללקוחותינו אישור רשמי על הוגנות החברה, יושרה, אמינותה ואיכות השירות.