חברת אתגר ספרים (2007) בע"מ הנה חברה ותיקה ומצליחה לשיווק ערכת מולטימדיה לעזרה בלימודים והכנה לקראת הבגרויות. החברה משווקת ערכת מולטימדיה מובחרת הכוללות מערכת מולטימדיה אינטראקטיבית המחליפה את המורה הפרטי בעלות מינימלית

פגישת ייעוץ ראשונית – בחינת הצורך בהון חוזר להגדלת מערך השיווק

בעל החברה, מר מצליח לוי, פנה למשרדנו כחלק מרצונו להמשיך ולתמוך בפעילות השיווק הצומחת של חברת אתגר ספרים. בפגישתנו מול מר לוי נוכחנו לגלות אדם רציני בעל תכנית פעולה מפורטת וריאלית לגבי יכולת המשך התפתחות חברתו. מר לוי פרס לפנינו את מישורי ההשקעה והפיתוח אשר מושתתים בעסק ואת ציפיותיו להמשך מגמת הצמיחה.
על סמך פעילות החברה, אשר רוכשת ערכות מולטימדיה ומפעילה מערך טלמרקטינג בתנאי הוצאה חודשית אל מול פריסה הכנסות של עד 12 תשלומים מהלקוחות, ועל סמך ציפיית העסק לגידול במכירות נוכחנו להעריך שקיים בחברה צורך בהון חוזר שיש לממן בעזרת הלוואות. לאחר בדיקה ראשונית של הדוחות הכספיים של החברה נוכחנו לגלות שהחברה נאלצת לשלם אחוזי ריבית גבוהים על שירותי סליקה, עלויות ריבית אשר יכולים להצטמצם משמעותית עקב לקיחת הלוואה בערבות מדינה ממסלול הון חוזר של קרן סיוע לעסקים

אייל (כלכלן בצוות): "פניה לקבלת הלוואה מקרן סיוע לעסקים לטובת מימון פער תזרימי מובנה לעסק אשר נמצא במגמת צמיחה הוא רציונאל בקשה בעל סיכויי קבלת הלוואה מהגבוהים שיש, כמובן, כל עוד העסק יכול להראות יכולת החזר בגין ההלוואה הנוספת מקרן הסיוע

בניית התכנית העסקית

כיאה לביצוע תכנית המוגשת במסלול הון חוזר של קרן סיוע לעסקים, פירטנו תחילה בתכנית העסקית את מבנה פעילות העסק והדגשנו את הפער התזרימי המובנה בחברה. מצד אחד פירטנו את עלויות החברה: משכורות עובדים ועלויות מלאי קיים ועתידי, ומצד שני פירטנו את מרכיב הגבייה מהלקוחות אשר מסתמך על פריסת התשלומים בכרטיס אשראי לעד 12 תשלומים חודשיים.
לאחר מכן הצגנו כיצד ניתן, בעזרת קבלת הלוואה בערבות מדינה, לצמצם משמעותית את עלויות הריבית השנתיות של החברה. חסכון בהוצאות אשר יהיה בעל השפעה ישירה על שורת הרווח התחתונה של העסק

ובשלב האחרון, הצגנו תחזית פיננסית חודשית מפורטת למשך תקופת החזר ההלוואה אשר לוקחת בחשבון את הצמיחה הצפויה במחזור ההכנסות של החברה, בהתאם למדדי מלאי ויעילות עובדי טלמרקטינג, ואת יכולת החזר ההלוואה מהקרן של החברה. בנוסף ביצענו ניתוח רגישות לתחזית הפיננסית אשר בוחנת את יכולת החזר ההלוואה מהקרן של החברה בהתאם ליעילות מחלקת הטלמרקטינג בחברה.
היה ברור לנו שהצלחת התכנית ואישור הבקשה יקום ויפול על יכולתנו להבהיר בצורה הברורה ביותר בתכנית העסקית את צורכי הון החוזר של החברה ואת ההשפעה החיובית על החברה של קבלת הלוואה בערבות מדינה מקרן סיוע לעסקים

מורן (כלכלנית בצוות): "תכנית עסקית מוצלחת במסלול הון חוזר היא תכנית עסקית אשר מתמקדת על ההשפעות החיוביות שיתרחשו בעסק בעקבות קבלת הלוואה בערבות מדינה מקרן סיוע לעסקים. התמקדות על השפעות חיוביות כגון: צמצום עלויות ריבית, יכולת תזרימית לביצוע עסקאות בעלות נפח גבוה יותר, רכישת מלאי לטובת הגדלת מחזור מכירות וכו', מחזקות את רציונאל בקשת ההלוואה בתכנית העסקית ומגדילות את סיכויי העסק לקבל הלוואה במסגרת מסלול הון חוזר של קרן הסיוע

אנו שמחים שהינו יכולים לקחת חלק בהתפתחות ההולכת וגדלה של חברת אתגר ספרים (2007) בע"מ. היה לנו הכבוד להעניק לחברת אתגר ספרים ייעוץ עסקי בתהליך גיוס ההלוואה בערבות מדינה לעסק. אנו מקווים שסיפור הצלחה זה יעניק לחברות נוספות בתחום השיווק את הביטחון לפנות למסלול הון חוזר של קרן סיוע לעסקים ובכך לשפר את הפעילות הפיננסית העתידית שלהם

רוצים להקים עסק? התקשרו 077-70-555-10 או לחצו ליצירת קשר