הון חוזר הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בהקמת עסק. התעלמות מהצורך לממן הון חוזר בחודשי הפעילות הראשונים של העסק יכולה להכניס עסק רווחי לקשיים תזרימיים ואפילו לפשיטת רגל.

כל עסק, ובמיוחד עסק בהקמה, זקוק למזומן. המזומן המופקד לקופת העסק עובר תהליך הנקרא "מחזור עסקים" – הזמן העובר בין התשלום בפועל של העסק על תשומות (חומרי גלם, משכורות, הוצאות הנהלה וכלליות וכו') הדרושות לייצור המוצר או השירות שמספק העסק, לבין הגבייה בפועל של ההכנסות על אותו מוצר או שירות.

המחשבה היא שעסק רווחי צפוי להניב עודפי מזומנים בסוף מחזור העסקים שלו, כאשר חלק מעודפי המזומנים הללו יופנו לצורך מימון חוזר של מחזור העסקים העתידיים ובכך נוצר המשך של פעילות מחזורי העסקים. קרי, הון חוזר.

כאשר אנו דנים בעסקים בהקמה מרכיב ההון החוזר חייב להילקח בחשבון בחלק ההשקעה המתוכננת. הרי זה ברור שהעסק החדש לא יתחיל ליהנות מההכנסות מרגע פתיחתו, אלא ההפך הוא הנכון, ברוב המקרים ייקח לעסק כחודשיים עד שלושה מרגע פתיחת הפעילות ועד לקבלת תקבולים כלשהם לקופת המזומנים של העסק. עסק בהקמה אשר לא ידאג לעתודות לצורך הון חוזר בחודשים הראשונים של פעילות העסק לא בהכרח יצליח לפתח בצורה בריאה את מנועי הצמיחה שלו ובמקרים רבים גם לא יצליח להחזיק מעמד עד לקבלת ההכנסות הצפויות.

עם זאת, עסקים בהקמה במקרים רבים לא לוקחים בכובד ראש את מרכיב ההון החוזר ומתעלמים מפתרונות סיוע לעסקים קטנים לצורך מימון הון חוזר וכתוצאה מכך נפגעים.ראשית, אחת ההוצאות המרכזיות של עסק היא מלאי. רכישת מלאי חד פעמי, לצורך התחלת פעילות העסק, עלולה להיות הוצאה משמעותית אשר קבלת ההכנסות בגין שימוש במלאי זה יכול לקחת חודשים ארוכים. יזם או בעל עסק חדש הרוכש מלאי ראשוני חייב לממן לא רק את עלות המלאי, אלא גם את תקופת מחזור העסקים של אותו מלאי עד לקבלת ההכנסות בגינו.
שנית, יש לממן על-ידי הון חוזר את ההפרשים בתזמון שבין התשלומים והתקבולים של העסק. רוב העסקים פועלים במתכונת שבה יש צורך לשלם לספקים ולעובדים בטרם התקבלו התקבולים מהלקוחות. לכן על בעל העסק לגייס מזומנים מקופת העסק, או במקרה של עסק בהקמה שקופת המזומנים שלו ריקה, בצורת הון זר – יש לתכנן את מקורות המימון ולקחת במידת הצורך הלוואה לעסק.


על כן, כאשר אתם מקימים עסק יש לבצע הערכות נכונה ומקיפה ככל האפשר. התחשבות בצורך למימון הון חוזר לעסק בהקמה הנו מרכיב חשוב אשר יכול למנוע מהעסק העתידי להיכלא לקשיים כלכליים בחודשים הראשונים של פעילות העסק אשר יעיבו על פעילותו התקינה בטווח הקצר וימנע את התפתחותו לפתח וניצול מנועי הצמיחה שלו בטווח הארוך.


חשוב לציין כי נטילת אשראי לצורך הון חוזר היא אחת הפתרונות לבעיה זו, כאשר פנייה אל קרנות מדינה כדוגמת קרן תבור הפועלות במסלולי סיוע של הון חוזר לעסקים קטנים ובינוניים הנם אפיקי המימון הנפוצים ביותר ממגוון קרנות הסיוע הקיימות.