קרן פועלים לעסקים הנה קרן המעניקה הלוואות לעסקים קטנים בחסות בנק הפועלים ובשיתוף חברת כלל ביטוח.

הקרן הוקמה בתור אלטרנטיבה לגיוס הלוואות בערבות מדינה, ומהווה קרן הלוואות נוספת אשר פועלת לסייע לעסקים קטנים בגיוס אשראי עסקי נוח וזול. הקרן פתוחה לכל היזמים והעסקים הקטנים, הן ללקוחות בנק הפועלים והן לעסקים אשר אינם לקוחות בנק הפועלים.

מסלולי קרן פועלים לעסקים

מסלול הון חוזר – מסלול עבור עסקים קיימים הנדרשים לגייס הלוואות לטובת צרכי הון חוזר, החל מהתמודדות עם קושי תזרים מזומנים נקודתי ועד לצורך בהון חוזר לתמיכה בצמיחה בפעילות.

מסלול השקעות – מסלול עבור עסקים קיימים המעוניינים לגייס הלוואות לטובת השקעה פיזית בעסק, קרן פועלים מאפשרת לגייס מימון עבור רכישת מכונות, ציוד מקצועי, רכב וכו'.

מסלול עסקים בהקמה – קרן פועלים לעסקים מפעילה מסלול ליזמים אשר זקוקים למימון עבור עלויות הקמת עסק, הן לטובת השקעה פיזית ראשונית והן לטובת צרכי הון חוזר ראשונים.

תנאי ההלוואה בקרן פועלים לעסקים

 • סכום הלוואה של עד 500 אלף שקלים או 10% ממחזור ההכנסות השנתי.
 • פריסת ההלוואה לתקופה של 6 שנים (72 תשלומים חודשיים שווים).
 • ניתן לבקש תקופת גרייס (דחייה של החזרי הקרן) של עד שנה.
 • ריבית נוחה ואטרקטיבית ביחס להלוואות מסחריות אחרות בבנקים.
 • דרישה לביטחונות מטריאליים של עד 25% בלבד מסכום ההלוואה.
 • פטור מעמלות בנק בהקמת הלוואה.

 

מי זכאי לגייס הלוואה דרך קרן פועלים לעסקים?

כל עסק קיים אשר מחזור ההכנסות השנתי שלו לא עולה על 25 מיליון שקלים, ואשר עומד בתנאי הסף הבאים:

 • לעסק אין חובות לרשויות המס (או שהעסק יכול להגיע להסדר מול רשויות המס עד לאישור ההלוואה).
 • חשבונו של העסק ו/או חשבונו הפרטי של מי מבעליו אינו מוגבל ו/או מעוקל בבנק הפועלים או כל בנק אחר. בנוסף, בעל העסק יידרש להצהיר בכתב, כי אין לאף בנק כלשהו תביעה משפטית נגד העסק ו/או בעליו, וכי העסק אינו נמצא בתהליך של כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או הליכי הוצאה לפועל.
 • לעסק לא קיים חוב אשר הוגדר כפגום בחשבונות הבנק הרלוונטיים.
 • העסק לא נמצא בהסדר חוב בשל קשיים שהיו לו לגבי ביצוע תשלומי הלוואות בבנקים אחרים. עסק עם הסדר חוב יכול לגשת לקרן פועלים רק לאחר שפרע את כל תשלומי הסדר החוב.
 • יזמים המעוניינים להקים עסק ועומדים בתנאי הסף האחרים של הקרן. קרן פועלים לעסקים מפעילה מסלול עסקים בהקמה הפתוח לכלל היזמים.

תהליך גיוס הלוואה בקרן פועלים לעסקים

שלב 1: על העסק לפנות ליועץ עסקי ולבצע תכנית עסקית אשר תציג את הנתונים הכספיים של העסק, רציונל בקשת ההלוואה, תכנית תפעולית ותחזית פיננסית בהמשך לקבלת ההלוואה. בנוסף לתכנית העסקית יצורפו מסמכים רלוונטיים להגשת הבקשה כגון דוחות כספיים, דפי בנק עדכניים, הצעות מחיר וכו'.

שלב 2: בקשת ההלוואה, הכוללת את התכנית העסקית והנספחים הרלוונטיים, יועברו לטיפולו של כלכלן בודק מטעם הגוף המתאם (חברת BDI) לבחינת הבקשה. קרן פועלים לעסקים מתחייבת לזמן טיפול מלא מיום ההגשה של עד 14 ימי עסקים.

שלב 3: לאחר קבלת המלצה חיובית מבודק הקרן, הבקשה תועבר למנהל הקרן או למנהל סניף בנק הפועלים הרלוונטי לקביעת תנאי ההלוואה הסופיים ולהעמדת ההלוואה בחשבון העסק.

 

 

קרן פועלים לעסקים הנה קרן הלוואות פרטית

קרן סיוע לעסקים הנה קרן פרטית של בנק הפועלים, כאשר כלל ההלוואות מוענקות באמצעות סניפי בנק הפועלים בלבד. בנק הפועלים, בשיתוף עם חברת כלל ביטוח, מקצה אשראי עסקי של 8 מיליארד שקלים למתן הלוואות לעסקים דרך הקרן. עם זאת, חשוב לציין, שהקרן מקבלת תמיכה מצד הסוכנות לעסקים קטנים ומשרד הכלכלה של ישראל.

 

 

יתרונות של קרן פועלים לעומת הלוואות בערבות מדינה

 • פריסה נוחה יותר של ההלוואה. הלוואות בקרן פועלים לעסקים הנן בפריסה ל-6 שנים, לעומת 5 שנים בערבות מדינה.
 • תקופת גרייס ארוכה יותר. קרן פועלים לעסקים מציעה תקופת גרייס לשנה, לעומת תקופת גרייס של חצי שנה בערבות המדינה.
 • פטור מעלויות טיפול בחינת בקשה בקרן. בנק הפועלים לא דורש עלויות בדיקה ועמלות הקמת הלוואה, כאשר בקרן בערבות מדינה יש עלות בדיקת כלכלן ועמלות בנקאיות שונות.
 • זמן טיפול מהיר יותר. קרן פועלים מתחייבת לטיפול מלא של בקשת הלוואה לכל היותר עד לשבועיים מיום הגשת הבקשה לקרן.