מדיניות פרטיות
אתר www.growth-engines.com מופעל ע"י חברת "רגב קבוצה מנועי צמיחה בע"מ) (להלן "האתר") מכבד את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שלו מפרסם את מדיניותו בנוגע להגנת פרטיות באתר, והוא מתחייב כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.

כללי
בעת שימוש באתר אינטרנטי נאסף מידע אודות הגולשים, אם ע"י קודי מעקב של גוגל, פייסבוק או כל קוד מעקב אחר. מידע זה הינו סטטיסטי ואינו ספציפי ובשום אופן אינו כולל מידע אישי של הגולשים. יובהר כי גולש אשר בחר להשאיר פרטים באמצעות הטלפון או טופס יצירת הקשר באתר, והינם כוללים פרטים אישיים כגון שם ומספר טלפון, פרטים אלה יישמרו במערכת החברה ואינם יימסרו לגורם שלילי אלה ישמשו את החברה בהתקשרו עם הלקוח בנוגע לשירותי החברה בלבד.

רישום לשירותים המוצעים באתר
כחלק מהרצון להעניק מענה מלא ואיכותי ללקוחות האתר, החברה תבקש פרטים אישיים בעת רישום טופס פנייה. פרטים אלה כאמור, ישמשו אך ורק וצורך פנייה זו ומתן שירותי החברה בעתיד ולא יימסרו לגורם שלישי.

מה אנו עושים עם המידע שנאסף?
המידע הסטטיסטי שנאסף משמש אותנו לצורך שיפור השירות באתר, ביצוע אופטימיזציה לתכני האתר והמודעות המוצעות לגולשים, שיפור, שיוני או ביטול שירותים בהתאם לדרישת הגולשים וכו.

מסירת מידע לצד שלישי
העברת מידע לצד שלישי תיתכן רק במידה ויתקבל צו שיפוטי הדורך הוכחת פרטים ומידע או במקרה של תביעה ולעילות באתר שלא כדין.

אבטחת מידע
האתר מיישם מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. למרות שהמערכות והנהלים הללו מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, הם לא נותנים בטחון מוחלט. לכן, האתר אינו מתחייב שמאגרי המידע שלה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

יצירת קישר לבירורים
ניתן לפנות אלינו בטלפון 0777055510 או בדואר אלקטרוני בכתובת [email protected] tu באמצעות טופס יצירת קשר באתר/